ทิ้งขยะให้ลงถัง

ขยะเป็นเรื่องไกล้ตัวที่ใครๆก็มองข้าม คงไม่มีใครสนใจหรือให้ความสำคัญเท่าไหร่น้อยคนที่จะรู้ว่ามันมีกี่ประเภท หลังจากเราทิ้งขยะแล้วมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้าย  การทิ้งขยะให้ลงถังคนส่วนใหญ่จะถือเอาความสะดวกและความมักง่ายที่มีอยู่ในตัวโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่พอมีผลเสียเกิดขึ้นก็โทษแต่คนอื่น